11/18/13

చిలక పలుకులు - 3 - బుడ్డిగాడి మనోభావాలుమయూ... మయూ...మయూ

నన్నేనా... అమ్మ గొంతులాగే వుందీ...ఇంత చిన్నాగా వినపడుతోంది??

వోహ్ మౡ పొద్దున్నయిపోయిందా. అదిగో వెలుగ్గా ఐపోయిందిగా నా గదీ.  హే హై. ఇవాళయినా వీళ్ళకి నేను పెద్దవాడినని తెలియాలి. దేవుడా ప్లీచ్ వీళ్ళు నేను చెప్పిన మాట వినాలి.

మమ్మీ.... టాటా...

ముందు అమ్మా అనే నేర్చుకున్నాననుకో. నా టాటా (అదే నా డే కేర్) లో నేర్పారు కదా మమ్మీ అని. అప్పట్నుంచీ అలా కంటిన్యూ అవుతున్నా అనమాట. నేను ఎన్ని రకాలుగా పిలవగలనో తెలుసా మమ్మీ అని. అదిక్కడ చెప్పడం కష్టం లే...

లేస్తూనే టాటా ఏవిటిరా బాబూ అని అమ్మ విసుక్కుంటుందనుకో కానీ నాకు చాలా బోలెడు ఇష్టం కదా. నా సైజు ఫ్రెండులు  బోల్డు మంది వుంటారు కదా అక్కడ.

......................

అదుగో చేతిలో నూనె పోసుకుని వచ్చేస్తోంది బాబోయ్. నేను అరిజెంటు గా పారిపోవాలి. ఛ ఎంత స్పీడు గా పగెట్టినా రోజూ నా బుర్ర భరతం పట్టేస్తుంది. హు.

ఎప్పుడయినా అమ్మ మర్చిపోతుందా నూని రాయడం.. హమ్మయ్య అనుకుంటానా... ఈ న్నాన్నున్నాడే అసలూ వెంఠనే అమ్మకి గుర్తు చేసేస్తాడు. వాడి బుర్రకి నూని రాసావా అనుకుంటూ.

ఇప్పుడయినా నా బుజ్జి కుక్క బొమ్మనీ, ఇంకా నా బోల్డు చిట్టీ పొట్టీ బొమ్మల్నీ పలకరించి వద్దాం.

అరే అప్పుడే మౡ టవల్ పట్టుకుని తయ్యారైపోయింది. ఈ సారయినా తప్పించుకోవాలి. మ్.. ఈ గదిలోకి పారిపోదాం.

అయ్యో ఐనా పట్టేసుకుంది. వా....

నాకూ ఎంచక్కా టబ్బులో కూచుని నీళ్ళు పోసుకోడం బావుంటుందనుకో...కానీ అమ్మకి నన్నలా పట్టుకోడం సరదాగా బావుంటుంది కదా అని కాస్సేపు అలా ఆడిస్తా అన్నమాట.

కానీ ఒక్కోరోజు నవ్వదు. టైమ్ అయిపోతుంటే ఏవిటి నీ ఆటలు అని విసుక్కుంటుంది. నాకు టైమ్ చూడ్డం వచ్చేంటీ పేద్ద...

.......................

ఈ పిల్లేమో అప్పటిదాకా నాతో బాగా ఆడుతుందా. కార్ ఎక్కేసరికి మొహం సీరియస్సుగా పెట్టేస్తుంది.

పిల్లెవరా.. అదే అదే అక్క... అక్క అనాలి తనని. మొదట్లో కక్కా...కుక్కా అనేవాడినా చేతకాక... అబ్బో చాలా బోల్డు కోపం వచ్చేసేది.

మా ఇంట్లో తనే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్. కానీ అబ్బో భలే చక చకా పార్టీలు మార్చేస్తుంది. నాతో ఆడుతూనే వుంటుందా... వెంఠనే అమ్మ పార్టీ లో చేరిపోయి తిను తమ్మూ...తప్పు తమ్మూ అని మొదలెడుతుంది.

నేను చక్కగా ఏ పేపర్ లో చింపుకుందామా... బియ్యం అన్నీ బయట పోద్దామా అనుకుంటానా... టింగు మని నాన్నకి కంప్లైంట్ ఇచ్చేస్తుంది.

హ్మ్...ఇంతకీ ఈ అక్క కి టాటా వెళ్ళడం అంత ఇష్టం వుండదు ఎందుకో. నాకు లేని వొక పెద్ద బాగ్ వుంటుంది తనకీ. అది మొయ్యడం నచ్చక అనుకుంటా అలా పెడుతుంది మొహం.

............................

అహ్ అప్పుడే వచ్చేసారా... బబ్బుని లేచాకా, ఇంకా నా ఫ్రెండులతో బాగా ఆడుకోనేలేదే. ఇక్కడ నన్ను దించేసాక వీళ్ళు ఇద్దరూ ఎక్కడికి వెళతారో? నేను ఎప్పటికయినాకనిపెట్టాలి. అక్కకి తెలుస్తుందేమో అడగాలి...

మీకొకటి తెలుసా... మొన్నటిదాకా నేను నా భాషలో వీళ్ళకి బోల్డు కబుర్లు చెప్పేవాడిని. కానీ మట్టిబుర్రలు వీళ్ళకి వొక్క ముక్క కూడా నా భాష రావట్లేదు. అందుకే పోన్లే పాపం అని నేనే వాళ్ళకొచ్చిన భాష నేర్చుకుంటున్నా.

ఇప్పుడు నాకు మరేమో జుట్టు వెనక్కి తోస్కోమ్మా అంటే ఇస్టైల్ గా జుట్టు తోసుకోడం తెలుసా... ఇంకా ఆ జంప్ అంటే కాలుతో గట్టిగా తన్నడం తెలుసా... ఇంకేమో మరీ బర్డ్స్ ఎలా ఫ్లై చేస్తాయమ్మా అంటే చేతులూపి చూపిస్తానా... 'వేడి' అంటే 'ఈ హా' అని కూడా అంటాను. చూసారా నాకెన్ని తెలుసో....నేను చాలా బోల్డు షార్ప్ కదా....

ఈ నాన్నొకడూ, చెప్పులు ఎక్కడంటే అక్కడ పెట్టేస్తాడు. పోన్లే పాపం అని పట్టికెఌ ఇద్దామనుకుంటే దానికీ నన్నే కేకలేస్తాడు.

అమ్మా అంతే. ఆ గిన్నెలు కడుక్కునేదేదో వుంటుంది కదా. ఆ అదే అదే డిష్ వాషర్. అందులో గిన్నెలు పెడుతూ వుంటుందా. తీసి మౡ బయట పెట్టీ సాయం చేద్దామనుకుంటానా. నన్ను చూసి టప్ అని మూసేస్తుంది.

అమ్మా అయినా నేను వదులుతానా. నాకు మాం మాం పెట్టడానికి అందులోంచి స్పూన్ తీసేటప్పుడూ నన్ను కూడా వొక స్పూన్ తీసుకోనివ్వకపోతే వూరుకుంటానేంటమ్మా...నా దగ్గర కూడా స్పూన్ వుంది కదా నేనూ కుంచెం కుంచెం తీసుకుని తింటే స్పీడు గా అవుతుంది కదా అంటే నన్నస్సలూ గిన్నెలో స్పూన్ పెట్టనివ్వదు. వొక్కోసారి నాకు తోపం వచ్చేసి మాం గిన్నిలో చెయ్యి మొత్తం పెడదామనుకుంటానా.. అప్పుడు మాకిద్దరికీ భలే గొడవవుతుందిలే.

మయూ... అని గాఠిగా అరుస్తుంది. నన్నేవన్నా అంటే వూరుకుంటానేంటి? బుంగ మూతి పెట్టీ...సీరియస్సు గా చూస్తానా...ఇంతలో నా కళ్ళల్లో నీళ్ళు డింగ్ డింగ్ డింగ్ అని వచ్చేస్తాయా...

అంతే అమ్మ ఖోపం అంతా ఢమాల్... పాపం అమ్మ, నన్ను ఎత్తేసుకుని...లేదమ్మా...లేదే అని వూరుకోపెట్టేస్తుంది.

నాకు తెలీదేంటీ వీళ్ళని ఎలా మాయ చెయ్యాలో...:)

.......................


అయ్యో అయ్యో ఇంకా అక్కతో చాలా బోల్డు ఆడుకునే పనుంది. అలా ఎత్తుకుని తీసుకెఌపోతుందేవిటీ? అస్సలు నా మాటంటే విలువా, గౌరవం ఇంకా బోల్డు ఏవీ లేవు ఈ ఇంట్లో.

అందరికన్నా చిన్న సైజులో వున్నా కదా అని అందరికీ లోకువే...:(

అదిగో అదే.... అలాగే రోజూ పాట మొదలెట్టేస్తుంది. ఏంటో పాట వినగానే భుజం మీద తల పెట్టేస్తానా.... ఇంక అంతే జోకొట్టడం మొదలెట్టేస్తుంది.

హాయ్.. ఆ...నాకూ బావుంటుందనుకో...

అర్రే...కళ్ళు మూతలు పడిపోతున్నాయ్.

ఏం అనుకున్నా అమ్మ జోకొడుతుంటే భలే మెత్తగా వుంటుంది లే. వొక్కోసారి నాన్న బబ్బో పెడతారా... కుంచెం గాఠిగా కోప్పడతారు నేను పడుకోకుండా అల్లరి చేస్తే.. అయినా నాన్న కూడా భలే బాగా జోకొడతాడ్లే...

హాయ్...ఇంక నాకు నిద్దరొచ్చేస్తోంది. ఇంక నా వల్ల కాదు.

హ్మ్.... ఈ రోజు కూడా ఈ పెద్ద శాల్తీలు నా మాత వినలేదు. ప్చ్... రేప్పొద్దున్నే చూస్కుందాంలే వీళ్ళ పని...

(ఉపసంహరణ : మా బుడుగు చూపించే హావభావాల వెనక మాటలు ఇవయ్యుంటాయని అనిపించి రాసాను.

చంటి పిల్లలు ఏ భాషలో అలోచిస్తారా అని ఎప్పూడూ నాకు సందేహం. వాళ్ళెలా అలోచించినా అది మనం చెప్పాలనుకున్నప్పుడు రమణ గారి బుడుగు భాష కన్నావేరే ఏదీ గుర్తు రాదు కదా!

బుడుగుని సృష్టించి ప్రతీ తెలుగింటి బుడుగుకీ వొక భాష ని ఇచ్చిన బాపూ రమణలకి నమస్కారాలతో)11/12/13

అడుగులు తెలియని పరుగులుఒరేయ్ నీకు 10 లో 90% వచ్చిందిరా అబ్బాయ్. చాలా సంతోషం.

హమ్మయ్యా...ఇప్పుడూ కాస్త తీరిగ్గా కూచునీ

ఏవిటలా చతికిలపడ్డావ్. మా కొలీగ్ కొడుకు విజయవాడ లో చేరుతున్నాడు. ఇంకొకావిడ కూతురు గూడవల్లిలో చేరుతోంది. నిన్నూవిజయవాడలో చేరుద్దామనుకుంటున్నా. కావలసినవి అన్నీ చూసుకో.

............

ఫరవాలేదురా బానే వచ్చింది ర్యాంక్. మూడేళ్ళు వేస్ట్ ఐతే అయ్యాయి గానీ మొత్తానికి నేననుకున్నది సాధించావ్.

ఫ్..కాస్త స్థిమితంగా కూచునీ

ఎప్పుడూ అలా బధ్ధకంగా కూచుంటావేమిట్రా. ఎక్కడ ఎందులో సీట్ వస్తుందో నలుగుర్ని కలిసి కనుక్కునేడు. నీ వయసు వాళ్ళంతా ఎంత తెలివిగా ముందు చూపుతో వుంటున్నారో చూసి నేర్చుకో కనీసం. హైదరాబాద్ లో చేరుద్దామనుకుంటున్నా. అక్కడయితే తరవాత జాబ్ తెచ్చుకోడం కూడా తేలికవుతుంది.

...................


హెల్లో..హెలో ఆ మంచి కంపెనీలోనే సంపాదించావ్ రా. వెరీ గుడ్. మీ అమ్మకి చెప్తా వుండు.

అదీ నేనూ...

ఏవిట్రా ఎప్పుడూ అలా నీళ్ళు నవులుతూ వుంటావ్. ఇది చాలా మంచి ఎమ్.ఎన్.సీ. మన రాఘవరావ్ అంకుల్ వాళ్ళబ్బాయి కఓంపెనీ కన్నా మంచి కంపెనీ.  ఇంకేవీ ఆలోచించకు నువ్వు.

....................

వొరేయ్ నాన్నా...ఇంకా ఎప్పుడు పెఌ చేసుకుంటావు రా. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఎప్పుడనగా కోడళ్ళని తెచ్చేసుకున్నారు రా. నువ్వేమిట్రా అంటే ఇలా అన్నీ నానుస్తావ్.

అదీ మనం అందరం కలిసి కూచునీ.

నువ్వేమన్నా సరేరా ఈ ఏడాదిలో నీ పెఌ అయ్యి తీరాలి అంతే.

....................

ఏవండీ.. మరీ...

రా రా మనిద్దరం అలా చల్లటి చెట్టు నీడలో కూచునీ

అబ్బా ఏవిటండీ కూచునే తీరికెక్కడా.. నా ఫ్రెండ్ మొన్న డైమండ్ నెక్లెస్ కొనుక్కుంది. మా ఆఫీస్ లో కొత్తగా పెళ్ళయిన అమ్మాయి కెంపుల సెట్ కొనుక్కుంది. ఏదయినా ఫంక్షన్ కి వెఌనప్పుడూ వాళ్లందరి మధ్యలో ఈ పాత చిన్న చిన్న నగలు వేసుకుని నేను కంఫర్టబుల్ గా వుండలేను. మీకిది చెప్దామనే పిలిచింది. నాకవతల చచ్చేంత పనుంది.

..................

హలో హలో ఆ వినపడుతోందా. నీతో వొక ముఖ్యమయిన విషయం మాట్లాడాలి రా అబ్బాయ్.

సరే నాన్నా. నేను వచ్చే నెలలో వచ్చినప్పుడూ తీరిగ్గా మనమందరం మాట్లాడదాం..

నీ మొహం అప్పటిదాకా ఎందుకురా. నీ తర్వాత విదేశాలకి వెఌనవాళ్ళంతా రెండేసి అపార్ట్మెంట్లూ, నాలుగు స్థలాలు కొని పడేస్తున్నారిక్కడ. వాళ్ళంతా మీ వాడేం కొనలేదా అంటే నాకు తల కొట్టేసినట్టుంటోంది. నేనిక్కడ కొత్త వెంచర్స్ అన్నీ రీసెర్చ్ చేస్తున్నా గానీ నువ్వు ప్లాన్ చేస్కో త్వరగా. ఇక్కడకి వచ్చేలోపు ఫైనలయిజ్ చేసేద్దాం.

.....................

వొరేయ్ నాన్నా. నీతో పాటు పెళ్ళయిన వాళ్లంతా ఇద్దరేసి పిల్లల్ని కనేసారు తెలుసా.

అమ్మా అదీ మేమిద్దరం కాస్త ఆలోచించుకునీ....

నీ గురించి నాకు తెలీదా. అన్నీ నాన్పుడు బేరాలే. ఈ ఏడాత్తిరిగే లోపు నా చేతిలో మనవడుండాలి అంతే.

.....................

నాన్నా నా క్లాస్ లో అందరి దగ్గరా లేటెస్ట్ వెర్షన్ పిఎస్3 వుంది తెలుసా

సరే రా. చూద్దాం.

చూసేదేం లేదు డాడీ. నా ఫ్రెండ్స్ అందరూ అవి ఆడుతుంటే నేను ఖాళీ గా వుంటే నాకు ఎంత ఇంసల్టో తెలుసా అసలు. నాకు ఈవినింగ్ కి కొనేసెయ్.

.......................
.......................
........................

నాకన్నా నాలుగేళ్ళు చిన్నవాడు. అమ్మో అప్పుడే ఇక్కడ ఇల్లు కొనేసాడు. నేనింకా కొనకపోతే ఏమయినా వుందా? సొసైటీ లో నా పరువేం కావాలీ.

....................

ఓహ్...ఇంక నుంచీ ఆఫీసుకెళ్ళక్కర్లేదు కదా...ఏవిటో ఇన్నాళ్ళూ ఇంకో ఐదు నిమిషాలు పడుకుందాం అనుకునే వాడిని. ఇవాళ ఇలా మెలుకువొచ్చేసి చచ్చింది. హు

ఒరేయ్ బుచ్చిబాబూ.

ఎవరదీ???

నేనురా అబ్బాయ్. ఇన్నాళ్ళూ నీతోపాటే వురకలూ పరుగులూ పెట్టిన నీ మనసుని. ఇదే సినిమాల్లో ఐతే అంతరాత్మ అని పిలుస్తారు నన్ను.

నా పేరు బుచ్చిబాబు కాదే!?

సర్లేవోయ్. ఏదో చనువు కొద్దీ అలా పిలిచాను.

ఏవిటింత పొద్దున్నే వచ్చావ్.

నీకెలాగూ నిద్దరపట్టదని తెలుసుగా నాకూ.

నీకెలా తెలుసూ??

నీతో పాటు లేచి, నీతో పాటు పరిగెట్టి, నీతో పాటే పడుకున్నదాన్ని. నాకు గాక ఈ భూప్రపంచం మీద ఇంకెవరికి తెలుస్తుందిటా?

సర్లే ఇప్పుడేమంటావ్ ఇంతకీ?

అది కాదురా బుచ్చీ నాకో అనుమానం.

అంతలోనే బుచ్చీ!? సర్లే ఏం చేస్తాం. ఏవిటొ అది?

అస్తమానూ అందరితో అలా కూచునీ, నెమ్మదిగా ఆలోచించీ అనే వాడివి కదా. ఆ తర్వాత ఖాళీని ఎవరూ పూర్తిచెయ్యనివ్వలేదు. అసలేవి పెట్టి ఆ తర్వాత ఖాళీ ని పూర్తిచేద్దామనుకునేవాడివా అని నాకెప్పట్నుండో గొప్ప సందేహంరా అబ్బీ.

పోనీలే నువ్వయినా అడిగావ్.

అదీ నెమ్మదిగా కూచుని బాగా, కూలంకషం గా అలోచించి తర్వాత అడుగులు ఎలా వెయ్యాలా, ఎటు వెయ్యాలా నిర్ణయించుకుందాం అనుకునే వాడిని. ప్చ్...ఏం లాభం ప్రతీ మళుపులోనూ ఇంకెవరో పరిగెట్టేస్తున్నారని వాళ్ళతో పోటీకో...కంపారిజన్ కో అడుగులు వెయ్యకుండా సరాసరి పరుగులే పెట్టేసాను. వొక్కోసారి తలకి బొప్పి కట్టినా వెనక్కి వెళ్ళే ధైర్యం, సమయం కూడా లేక అలాగే పరిగెడుతూనే వున్నా. తీరా ఇప్పుడు చూస్తే ఎప్పుడూ ఇంకొకళ్ళ అడుగుజాడల్లో పరిగెట్టినట్టే వుంది బతుకంతా..హ్మ్...

సర్లే...నువ్వేసిన అడుగుజాడల సొంత దారులు ఎవరి వెనకాల పరిగెట్టారో మనకేం తెలుసూ...

ఇప్పుడింక తీరిగ్గా కూచునీ...

కూచునీ ఇంకేం చేస్తావ్ లే ఇప్పుడింక...వూరికే అలా కూచో...ఇంక నే వుంటా...

.
.
.
.

హ్మ్... నీకు తెలీదే వెర్రి మనసా మనిషి ఆశా జీవి అనీ...